تعرفه ها

شما مي توانيد به يكي از روش هاي ذيل نيز از اشتراك رايگان بهره ببريد:

 • با دانلود و اجراي نرم افزار WenScraper مي توانيد تا قبل از لاگين، با انتخاب Demo Version، از 1000 صفحه اشتراك دمو استفاده ببريد
 • پس از ثبت نام 500 صفحه اشتراك هديه در پروفايل شما شارژ مي گردد
 • هرماه مي توانيد 500 صفحه رايگان دريافت نماييد

شرايط فوق يا حجم اشتراك ذكر شده، مي تواند در آينده تغيير نمايد.

شما همواره مي توانيد تاريخ انقضاء و مانده صفحات قابل استخراج را در پروفايل خود مشاهده نماييد

FREE

رايگان

 • 500 صفحه
 •  تاريخ انقضاء: 30 روز بعد
 •  قابليت ايجاد پروژه استخراج
 •  قابليت Caching
 •  دانلود همزمان
BASIC

50,000 تومان

 • 10,000 صفحه
 •  تاريخ انقضاء: 30 روز بعد
 •  قابليت ايجاد پروژه استخراج
 •  قابليت Caching
 •  دانلود همزمان
PRO

100,000 تومان

 • 40,000 صفحه
 •  تاريخ انقضاء: 30 روز بعد
 •  قابليت ايجاد پروژه استخراج
 •  قابليت Caching
 •  دانلود همزمان

- شما در هر ماه تنها يك بار مي توانيد از تعرفه رايگان استفاده نماييد

  Loading...