Startup Urls

Startup Urls یکی از پراپرتی های مهم الگوی استخراج می باشد. این فیلد در صورتی فعال می گردد که در پراپرتی الگوی استخراج، گزینه Startup فعال شده باشد. در این صورت این Startup Urls لیست آدرس صفحات وب که باید توسط موتور استخراج واکشی گردند را مشخص می کند. این فیل دارای قواعد نشانه گذاری ساده ای به شرح ذیل دارد:

1 - هر آدرس باید در یک خط مستقل تعریف گردد

https://www.gsmarena.com/
https://www.phonearena.com/

2 - برای تولید مجموعه اعداد صحیح از x تا y از کد {N:x-y} در هر جایی از متن url استفاده کنید.

https://www.gsmarena.com/samsung-phones-f-9-0-p{N:1-5}.php

عبارت فوق در زمان اجرای به لیست Url زیر تبدیل می شوند:

https://www.gsmarena.com/samsung-phones-f-9-0-p1.php
https://www.gsmarena.com/samsung-phones-f-9-0-p2.php
https://www.gsmarena.com/samsung-phones-f-9-0-p3.php
https://www.gsmarena.com/samsung-phones-f-9-0-p4.php
https://www.gsmarena.com/samsung-phones-f-9-0-p5.php

3 - گاهی اوقات لازم است در صورتیکه کاربر یکی از پارامترهای پروژه را فعال نمود،، آنگاه یک url انتخاب گردد. بدین منظور از کد @param.ParameterName در ابتدای خط استفاده می شود.

@param.GSMArena   https://www.gsmarena.com

در زمان اجرا در صورتیکه مقدار پارامتر GSMArena برابر با true باشد آنگاه آدرس https://www.gsmarena.com توسط موتور نشونک جهت استخراج انتخاب می شود.

4 - جهت ثبت توضیحات در ابتدای خط -- با // را وارد نمایید

--   My comments goes here
//   Another comment line
  Loading...